Gezond werken met ademluchttoestellen

Als je werkt met chemische stoffen moet je er altijd rekening mee houden dat je in aanraking komt met dampen die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. De reden hiervoor is het feit dat de luchtbalans wordt verstoord. Normaal gesproken bestaat deze voor 78% uit stikstof, voor 21% uit zuurstof en voor 1% uit overige stoffen. Dit is voor een mens de ideale samenstelling. Het werken met chemische stoffen kan deze samenstelling veranderen. Dat komt omdat sommige gassen de zuurstof uit de lucht ‘absorberen’. Zo kan het zuurstofgehalte geleidelijk afnemen en het stikstofgehalte juist toe nemen. En deze combinatie kan negatieve gevolgen hebben voor je lichaam, ook op de korte termijn. Een koolmonoxidevergiftiging kan al na enkele minuten tot de dood leiden. En het vervelende is dat je er nauwelijks iets van merkt. Je ruikt en ziet het immers niet. Daarom is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen en een adembescherming te gebruiken. Er zijn twee soorten adembescherming: onafhankelijke en afhankelijke adembescherming. Bij afhankelijke adembescherming wordt de lucht gereinigd en gefilterd. Bij onafhankelijke adembescherming maak je gebruik van de toevoer van schone lucht. Dit kan door middel van ademluchttoestellen.

Wat moet ik me voorstellen bij een ademluchttoestel?

Bij een ademluchttoestel wordt er samengeperste zuurstof onder hoge druk opgeslagen in twee flessen. Deze flessen worden door de gebruiker op de rug gedragen. Via een slang wordt de lucht naar het masker van de gebruiker geleid. Niet iedereen mag een ademluchttoestel gebruiken. Je moet hiervoor een bepaalde training volgen.

Wanneer moet ik een ademluchttoestel gebruiken?

Een ademluchttoestel moet je gebruiken wanneer de luchtkwaliteit zodanig slecht is, dat een luchtfiltering niet voldoende is. Ook als het zuurstofgehalte in de lucht te laag is of mogelijk laag kan worden, is een ademluchttoestel noodzakelijk.